Registered office

Cargo routes international, s.r.o.
ul. M. Hamuljaka 1415/30
026 01 Dolný Kubín

Main office

Alej slobody 2203 (post building)
026 01 Dolný Kubín

Tel.: +421 (0) 43 582 33 33
Fax: +421 (0) 43 586 22 00
Web: www.cargoroutes.eu

Others information

Licence: Okresný úrad v D. Kubíne, č.1/879/2002
Registration: Obchodný register pri Okresnom súde v Žiline, č. Sro 13811/L
Company ID No: 36407721
Tax ID: SK2020132367
Insuranc policy: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Bratislava, č. 66C 1285-491-J
Insuranc policy: SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a.s. Bratislava, č. 933-1590072
Bank accounts: Tatra banka a.s., Bratislava, Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava

Cargo Routes international, Tel.: +421 (0) 43 582 33 33, Fax +421 (0) 43 586 22 00, e-mail: jan.simun@cargoroutes.eu